Vyberte stránku

Ochrana osobních údajů

 

 

 

 

 

Následující informace se týkají ochrany osobních údajů poskytnutých od návštěvníků webových stránek www.laoteashop.cz

 

 

 

 

 

Následující informace se týkají ochrany osobních údajů poskytnutých od návštěvníků webových stránek www.laoteashop.cz

S veškerými údaji, které nám poskytujete, zacházíme ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů jakož i podle Nařízení EU 2016/679, tj. obecného nařízení k ochraně osobních údajů, všeobecně známé pod zkratkou GDPR.

1) Kontakt na správce osobních údajů:

Michal Lacina, Ledečská 2713, Havlíčkův Brod 580 01
IČ: 07391315
Zapsán v živnostenském rejstříku MÚ Havlíčkův Brod
Pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.laoteashop.cz
Email: laoteashop@gmail.com
Tel.: +420 602 43 46 23
Na výše uvedených kontaktech je možno uplatnit veškerá vaše níže popsaná práva.

2) Jaké údaje uchováváme?

Uchováváme pouze ty údaje, které potřebujeme ke splnění smluv, jež nám sami poskytnete. Konkrétně se zejména jedná o poskytnutí údajů, které se vyplňují v rámci objednávkového formuláře. Dále o údaje, které vyplníte v případě zájmu o registraci uživatelského účtu na našem webu. Ve výjimečných případech může být kontakt předán při telefonickém rozhovoru, e-mailem, osobně, sms zprávou, zprávou v aplikacích či FB messenger.

Běžné osobní údaje, nám poskytujete zcela dobrovolně a slouží nám zejména pro to, abychom byli schopni doručit objednaný produkt. Běžný osobní údaj: jméno, příjmení, adresa, IČ, DIČ (v případě podnikatele/firmy), e-mail a informace o objednaných produktech.

3) K čemu vaše údaje používáme?

Bez vašich běžných údajů nejsme schopni splnit smlouvu uzavřenou mezi námi, tedy smlouvu uzavřenou vyplněním a odesláním objednávkového formuláře na webových stránkách a naším potvrzením takové objednávky.

Vážíme si vašeho případného zájmu o naše novinky. Váš zájem o ně můžete vyjádřit na konci každého objednávkového formuláře nebo v případě registrace, vytvořením uživatelského účtu, kde je rovněž možnost vybrat políčko s přáním zasílání e-mailů s našimi obchodními novinkami a dalšími akcemi. Z odběru těchto obchodních sdělení se však můžete kdykoliv odhlásit na odkazu v patičce každého jednotlivého e-mailu.

4) Komu vaše údaje předáváme?

Se zajištěním našich smluvních či zákonných povinností nám pomáhají další osoby, které jsou v pozici zprostředkovatelů. Jedná se především o spolupráci týkající se přepravních služeb, poskytovatele datových uložišť a softwarových aplikací, dalších služeb v oblasti IT či účetnictví. Pro obchodní sdělení o našich novinkách a akcích používáme e-mailovou marketingovou platformu MailChimp.com. Se zpracovateli uzavíráme písemné smlouvy, ve kterých je sjednáno plnění týkající se povinností v oblasti ochrany osobních údajů. Bez vašeho souhlasu vaše osobní údaje jiným osobám neposkytneme, pouze v případech že by se jednalo o povinnost, jež vyplývá z obecně závazných právních předpisů.

5) Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme?

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu tří let a to proto, abychom mohli adekvátně reagovat na Vaše reklamace nebo stížnosti.

Dokumenty v nichž jsou vaše údaje obsaženy (zejména faktura), musíme uchovávat dle lhůt vyplývajících ze zákona (např. zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty atd.).

Údaje v rámci vašeho uživatelského účtu, budeme používat po dobu vašeho aktivního využívání. Pokud jej nevyužijete déle jak dva roky, vaše osobní údaje z takového uživatelského účtu budou smazány.

V případě že požádáte o odvolání svého souhlasu se zpracováním osobních údajů, neprodleně vymažeme ty osobní údaje, které jsme na základě vašeho souhlasu získali. Souhlas je možné odvolat zasláním emailu: laoteashop@gmail.com. V rámci uživatelského účtu je možné smazat celý profil klienta se všemi osobními údaji, které kdy byly poskytnuty na webovém rozhraní obchodu www.laoteashop.cz.

6) Informace o dalších vašich právech ve vztahu ke svým osobním údajům.

a) Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo se kdykoliv zeptat, jaké osobní údaje zpracováváme a jakým způsobem s nimi nakládáme.

b) Právo na opravu osobních údajů

Jedná se o právo na možnost opravy či aktualizace vašich osobních údajů, které o vás vedeme.

c) Právo na výmaz osobních údajů (tzv. právo „být zapomenut“)

V případech stanovených zákonem nebo GDPR máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali vaše osobní údaje.

d) Právo na omezení zpracování

V případech stanovených v čl. 18 GDPR máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů.

e) Právo na přenositelnost údajů

V případech stanovených GDPR máte právo od nás dostat své osobní údaje a předat je jinému správci. Pokud je to technicky možné, máte právo požadovat přímé předání vašich osobních údajů novému správci.

f) Právo vznést stížnost.

Jedná o právo podat stížnost v případě, že se domníváte, že nějakým způsobem porušujeme pravidla zpracování osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Bližší informace o úřadu i ochraně osobních údajů naleznete na stránkách úřadu www.uoou.cz.

Na jakékoliv další dotazy ke zpracování vašich osobních údajů u nás, můžete využít výše uvedené kontaktní údaje.